Tag Archives: Paghatol sa Sarili

Pagsisisi o Paghatol sa Sarili?

(From the Sermons “Ang Kahalagahan ng Pagsisisi and Ang mga  Kapatid na Hinahatulan ang Kanilang Sarili” dated January 24 and 27, 2013) Sa isang mananampalataya, mahalaga ang diwa ng pagsisisi. Ito ang unang itinuro sa atin bago pa tayo nabautismuhan, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment