Tag Archives: Iglesia

Ang Magkakalakip na Kaluluwa

(From the sermons entitled “Ang Magkakalakip na Kaluluwa” and “Ang Kaharian ng Dios ay Makikilala sa Pamamagitan ng Ating Kabutihan” for dates November 28 and December 1, 2013) Isa sa makulay na kuwento ng pagkakaibigan ang kasaysayan nina David at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Dakilang Layunin sa Pagkapili sa Atin at ang Isa sa Nakalulugod na Handog sa Dios

(From the Sermons entitled, “Ang Dakilang Layunin ng Dios sa Pagkapili Niya sa Atin” and “Ang Isa sa Nakalulugod na Handog sa Panginoong Dios” for dates October 10 and 13, 2013)   Ang pagpili ng Dios ay hindi gaya ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Lupain ng Katuwiran at ang mga Katangiang Taglay ng Iglesia na Dapat Maisapuso ng Bawat Lingkod

(From the sermons entitled, “Ang mga Taong Hindi Matututo ng Katuwiran sa Lupain ng Katuwiran” and “Ang Dalawa sa Maraming Katangiang Taglay ng Iglesia na Dapat Maisapuso ng Bawat Kapatid,” for dates September 19 and 22, 2013) Ang sinaunang Israel … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Kapatid sa Iglesia na Hindi Kailangang Turuan Ninoman

(Sermon ukol sa Pasasalamat Sa Ika- 91 Taon Ng I.D.K.H.) Watch the Video of the Worship Service here.  Mahalaga ang pagtuturo sa loob ng iglesia ng Dios. Sa pamamagitan ng mga salita ng Dios, nakakakuha tayo ng inspirasyon upang magbigay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Pagsamba – August 5, 2012

Rom 10:17  So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Listen to the Topic: Ang Tagubilin ng Dios sa mga Nagsipasok sa Pintuan ng Langit (Lokal ng Bahrain – August 5, 2012) Pagsamba – August 5, 2012 … Continue reading

Posted in Audio Blogs, Sermons | Tagged , , | Leave a comment

Ang Tagubilin ng Dios sa mga Nagsipasok sa Pintuan ng Langit

Mahalaga na maunawaan nating ang langit man ay may pintuan. Hindi nga lang ito gaya nang karaniwang nakikita natin sa mga pelikula, nababasa sa mga libro at kathang isip lamang ng mga tao. Ang pintuan ng langit ayon sa Biblia … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Dahilan kung Bakit Itinulad sa mga Sangkap ng Katawan ang Bawat Kaanib sa Iglesia ng Dios

Sinumang maanib sa Iglesia ng Dios ay nagkakaroon ng Bagong Pagkatao. Pagkatao na nilalang sa kabanalan at katotohanan ng mga salita ng Dios. Eph 4:24  At kayo’y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment