Tag Archives: Agila

Ang Patnubay sa Mabuti at Masama

(From the sermons “Ang Patnubay sa Taong Masama” and “Ang Lingkod na Pinapatnubayan ng Dios sa Landas na Kaniyang Tinatahak” dated April 18 and 21, 2013) Bilang mga lingkod, alam nating kung mayroon mang landas tayong dapat tahakin ay walang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment