Paggunita sa Huling Pitong Wika (April 2012)

Rom 10:17  So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.

Listen to the Topic:

Paggunita sa mga Huling Pitong Pangungusap ng Panginoon sa Krus

(Lokal ng Bahrain – April 6, 2012)

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s