Sino ang Tunay na Hesus? (part 1)

Tuklasin ang KATOTOHANAN tungkol sa pinaka-KONTROBERSYAL na KARAKTER sa KASAYSAYAN.  Sino nga ba si HESUS?

Maraming mga Kristiyano ang KINILALA SIYA bilang DIOS at SIYA’Y SINAMBA. May ilan naman na naniniwalang HINDI TOTOO na may HESUS na nabuhay. Ang iba naman ay nagsasabing si HESUS ay isang IMPOSTOR.

Ang aklat na The Da Vinci Code ay IPINAKILALA si Jesus bilang isang LALAKI na ang pagka-DIOS ay “INIMBENTO” lamang ng simbahan noong 4th century. Ito din ba ang sinasabi ng mga BAGONG TUKLAS na “ancient manuscripts” tungkol sa HESUS na ito o ano kaya ang IPINAKIKILALA nito?

O ang mga BAGONG EBIDENSYA ba na ito ay IBANG HESUS ang IPINAKIKILALA kaysa sa HESUS na IPINAKIKILALA ng New Testament? At mayroon nga bang EBIDENSIYA sa PANINIWALANG si HESUS ay NAGBANGON pagkatapos NIYANG MAMATAY?

Marami ang HANDANG tanggapin si HESUS bilang isang mabuting TAO, dakilang PROPETA, dahil ang paniniwala nila ay HINDI nagpakilala si HESUS bilang isang DIOS. Ang paniniwala nilang ito ay pinatutunayan nila sa pamamagitan din ng Banal na Kasulatan na si HESUS ay hindi kailanman naging INTENSYON na MAGING DIOS at SAMBAHIN.

Subalit ang mga EBIDENSYA, ay NAGPAPATUNAY na sa panahon ng mga APOSTOL, SINAMBA si HESUS bilang PANGINOON. Nang mamatay ang mga APOSTOL, ilang mga church leaders noong first and second century and sumulat ukol sa PAGKA-DIOS ni HESUS.

Noong 325 A.D. ang pamunuan ng church ay IPINALIWANAG ang PANINIWALA tungkol sa pagka-DIOS ni HESUS. Ang iba naman ay nagpahayag na ang simbahan lamang ang “NAG-IMBENTO” ng pagka-DIOS ni HESUS sa pamamagitan ng PAGBABAGO sa mga NAKASULAT sa EBANGHELYO.

Sa katunayan, ang “The Da Vinci Code” ay bumenta nang halos 40 million copies dahil sa claim nga na IMBENTO lamang ang pagka-DIOS ni HESUS. Bagaman dahil dito’y yumaman si Dan Brown (ang author ng Da Vinci Code), ang kaniyang fictional na aklat na ito ay tinaguriang BAD HISTORY ng mga SCHOLARS. Sa katunayan, ang NEW TESTAMENT ang kinikilala ng mga SCHOLARS na “most reliable of all ancient historical documents.”

Ang mga sumusunod na katanungan ay magbibigay liwanag hinggil sa TUNAY na KALAGAYAN ng PANGINOONG HESUS. Sa pamamagitan ng mga ARTICLES na ating SISIPIIN mula sa mga HISTORIANS at ibang SCHOLARS, TUTUKLASIN natin ang mga EBIDENSYA at TAYO mismo ang HUMUSGA: SINO NGA BA TALAGA ANG TUNAY NA HESUS?

TUNAY NGA BANG TAO SI HESUS?

“Well, I’m here to give the reality point of view, I guess,” ito ang sinabi ni Ellen Johnson, president of American Atheists.

“Because the reality is, there is not one shred of secular evidence there ever was a Jesus Christ. Jesus Christ and Christianity is a modern religion. And Jesus Christ is a compilation from other gods: Horas [sic], Mithras, who had the same origins, the same death as the mythological Jesus Christ.”

Ipinahayag ito ni Ellen Johnson sa Larry King Live CNN Broadcast sa harap ng maraming religious leaders. Pagkatapos niyang sabihin ito, tinanong siya ni Larry King, “So you don’t believe there was a Jesus Christ?”

At walang alinlangan na sumagot si Ellen Johson, “There was not. It is not what I believe; there is no secular evidence that JC, Jesus Christ, ever existed.”

Walang karagdagang tanong na ibinigay si Larry King at nagkaroon ng commercial break. Wala ding naging diskusyon pagkatapos nito tungkol sa naging pahayag ni Johson na hindi nag-exist si HESUS. Dahil dito, naiwang nagtataka at bitin ang maraming nanonood ng pamosong show. (Ellen Johnson and Larry King, “What Happens After We Die?” Larry King Live, CNN, April 14, 2005. )

Limampung taon bago ito mangyari, sa kaniyang aklat na Why I Am Not a Christian, ang atheist na si Bertrand Russell ay ginimbal ang kaniyang generasyon nang kaniyang kwestyunin ang existence ni HESUS. Sinulat niya, “Historically it is quite doubtful whether Christ ever existed at all, and if He did we do not know anything about Him, so that I am not con¬cerned with the historical question, which is a very difficult one.”(Bertrand Russell, Why I Am Not a Chris¬tian (New York: Simon & Schuster, 1957)

Posible kaya na ang HESUS na pinaniniwalaan ng marami ay kasinungalingan lamang at hindi naman talaga katotohanang lumitaw dito sa lupa?

Sa kaniyang aklat na The Story of Civilization, ang manunulat at secular historian na si Will Durant ay ipinoste ang katanungang “Did Christ exist? Is the life story of the founder of Christianity the product of human sorrow, imagination, and hope—a myth comparable to the legends of Krishna, Osiris, Attis, Adonis, Dionysus, and Mithras?”(Will Durant, Caesar and Christ, vol. 3 of The Story of Civilization (New York: Simon & Schuster, 1972), 553.)

Mariing pinagdidikdikan ni Durant na ang kasaysayan ng Kristiyanismo ay maraming hawig sa mga alamat ng mga kinikilalang dios ng mga pagano.

Paano natin matitiyak na ang LALAKING ito (HESUS), na sa marami ay kinilala at sinamba ngunit sa iba naman ay kinamuhian ay TOTOO ngang nag-EXIST? Tama kaya si Ellen Johnson nang sabihin niyang si HESUS ay COMPILATION lamang mula sa ibang mga dios? At tama din kaya si Bertrand Russel nang pagdudahan niya ang EXISTENCE ni HESUS?

ALAMAT LABAN SA KATOTOHANAN
Simulan natin sa pamamagitan ng isang magandang tanong, ANO BA ANG PAGKAKAIBA ng ALAMAT sa KATOTOHANAN? Paano natin malalaman halimbawa na si Alexander the Great ay tunay na lumitaw ayon sa kasaysayan?

Ipinalalagay na noong 336 B.C., si Alexander the Great ay naging HARI ng MACEDONIA sa edad na 20 taong gulang lamang. Kinilala siya bilang isang Military Genius, magandang lalake subalit marahas na sinakop ang bawat bayan, siyudad at kaharian hanggang sa masakop niya halos lahat at pinangasiwaan. Sa loob ng 8 taon, ang kaniyang sandatahan ay natawid ang halos 22,000 milya sa kanilang pananakop.

Sinasabi nga ng ilan na itong si Alexander ay napaiyak nang wala na siyang bansa o kaharian na masasakop pa, sapagkat nasakop na niya lahat.

Bago siya mamatay sa edad na 32 taong gulang, sinasabing walang naging military leader na humigit pa sa kaniyang mga nagawa bago siya nabuhay at pagkatapos niya at maging sa ating kapanahunang ito.

Subalit ngayon, bukod sa siyudad na Alexandria na kinuha sa kaniyang pangalan, ilang mga aklat tungkol sa kaniya at pelikula na dinirehe Oliver Stone, ang kaniyang kasaysayan ay LIMOT na ng marami.

Ang mga historians ay nagsaad ng tatlong pangunahing dahilan tungkol sa katotohanang si Alexander ay tunay na nag-EXIST.

 • written documentation from early historians
 • historical impact
 • historical and archaeological evidence

MAKASAYSAYANG DOKUMENTO TUNGKOL KAY HESUS
Ang kasaysayan ni Alexander the Great at ang pananakop ng kaniyang sandatahang lakas ay nanggaling sa LIMANG ancient sources, subalit kahit isa sa mga ito ay hindi man lamang naging BUHAY na SAKSI.

Pagkatapos nang 400 taon nang mabuhay si Alexander, isinulat ni Plutarch ang aklat na Life of Alexander na siyang naging pangunahing tagapagpaliwanag kung paano nabuhay si Alexander the Great.

Ilang daang taon ang pagitan nang mabuhay si Alexander kay Plutarch at ng iba pang sumulat tungkol sa kaniya na pawang ibinase lamang ang kanilang impormasyon sa mga naunang pangyayari.

Sa mahigit dalawampung historical accounts sa buhay ni Alexander, kahit isa sa mga ito ay wala na sa ngayon. May mga ilang lumitaw kalaunan subalit ipinakikilala na ang ibang “Alexander.”

Subalit ganito man kalayo ang naging agwat ng pagkakasulat sa kaniyang kasaysayan, ang mga historians ay kumbinsido na si Alexander ay TUNAY na TAO at ang ilang mahahalagang bagay na ating nabasa tungkol sa kaniyang kasaysayan ay pawang katotohanan.

Gagawin natin reference point ang buhay at kasaysayan ni Alexander the Great, at pansinin natin na sa kasaysayan ni HESUS, ay nagtataglay ito kapuwa ng religious and secular historical accounts.

Ang tanong lamang dito, naisulat kaya ang mga ito ng mga MAPAGKAKATIWALAANG  HISTORIANS? Tuklasin natin.

ANG BAGONG TIPAN
Ang 27 aklat ng New Testament ay sinasabing isinulat ng mga taong tunay na NAKILALA si HESUS o di kaya naman ay first hand na tinanggap ang kaalaman tungkol kay HESUS sa pamamagitan ng iba.

Ang four Gospel accounts ay itinala ang buhay at ang kaniyang mga SINALITA sa iba’t ibang pananaw o perspective. Dahil dito, nagkaroon ng mabigat at matinding pagusisa mula sa mga scholars sa loob at labas ng sangka-kristiyanuhan.

Maging ang pangunahing kritiko ng New Testament na si John Dominic Crossan of the Jesus Seminar ay naniniwala na tunay na NABUHAY si HESUS.

Ang napagkaisahan ng mga historians, ang Gospel accounts ay nagpapakita ng malinaw na larawan tungkol sa kasaysayan ni KRISTO HESUS. (Matutunghayan natin sa ilang panahon ang tungkol sa paksa kung KATIWA-TIWALA nga ba ang NEW TESTAMENT)

Upang masang-ayunan natin ang EXISTENCE ni HESUS, kailangan nating marinig ang OPINION ng ilang non-Christian histori­ans sa panahon mismo ni HESUS at maging sa panahong ito. Kailangan din nating sukatin ang historical impact ng kaniyang buhay.

SINAUNANG PAHAYAG NG MGA HINDI KRISTIYANONG MANUNULAT
Sino kaya sa mga first-century historians ang sumulat noon ang walang Christian agenda? Una nating tingnan ang mga KUMALABAN kay HESUS.

Ang higit na makikinabang kung hindi nga nag-EXIST si HESUS ay ang mga KUMALABAN sa KANIYA. Subalit ang mga EBIDENSIYA, sa halip na pumabor sa kanila ay lalong NAGPATIBAY na nag-EXIST nga si HESUS. Kung may “kumalaban” ay nangangahulugang mayroong “kinalaban.”

Ilang mga Jewish writings ang nagpahayag tungkol sa pagiging LAMAN at DUGO ni HESUS, nangangahulugan ng Kaniyang EXISTENCE.  Ang Gemaras ng Jewish Talmud ay tumukoy kay HESUS. Bagaman kaunti lamang ang matutunghayan dito, na karaniwan pa ay tungkol sa MAPAPAIT na TALA tungkol sa PAGKAKAILA ng pagka-DIOS ni HESUS. (D. James Kennedy, Skeptics Answered (Sisters, OR: Multnomah, 1997), 76. The Gemaras are early rabbinical commentaries of the Jewish Talmud, a body of theological writings, dated a.d. 200–500.)

Si Flavius Josephus ay kilalang Jewish historian na nagpasimulang sumulat sa ilalim ng Emperiong Roma noong 67 A.D. Ipinanganak si Josephus ilang taon lamang pagkatapos na mamatay si HESUS.

Dahil dito, masasabing si Josephus ang higit na mayroong kamalayan tungkol sa reputasyon ni HESUS sa mga HUDYO at sa mga ROMANO. Sa kaniyang PAMOSONG Antiquities of the Jews (93 A.D.), sinulat niya na si HESUS ay TUNAY na TAO.
“At that time lived Jesus, a holy man, if man he may be called, for he per­formed wonderful works, and taught men, and joyfully received the truth. And he was followed by many Jews and many Greeks. He was the Messiah.” (Quoted in Durant, 554.)

Bagaman may ilang pagtatalo tungkol sa mga ilang salita ng pahayag na ito ni Josephus, lalo na ang tungkol sa pagiging MESSIAH ni HESUS (nagdadalawang isip ang ilang scholars at nagdududa na diumano ay idinagdag lamang ito ng mga Kristiyano), subalit ang punto natin dito, ang HISTORIAN na si JOSEPHUS ay KINUMPIRMA ang EXISTENCE ni HESUS sa kaniyang isinulat na ito.

Puntahan naman natin ang mga secular historians— sila yaong mga manunulat na nabuhay noong araw na hindi masyadong religious­ly motivated. Ano naman ang kanilang pahayag? May ilang kasalukuyang kumpirmasyon na halos 19 na early secular writers na ginamit na reperensiya si HESUS bilang TUNAY na TAO. (Durant, 73.)

Isa sa mga sinaunang dakilang HISTORIAN ay si Cornelius Tacitus, kinumpirma niya sa kaniyang mga sulat na si HESUS ay NAGHIRAP sa KAMAY ni PONTIUS PILATE.

Si Cornelius Tacitus ay ipinanganak 25 taon pagkatapos na mamatay si HESUS. At nakita niya ang PAGLAGANAP ng KRISTIYANISMO na nagpasimulang magkaroon ng malaking ingay sa ROMA.

Ang Roman historian na ito ay sumulat ng mga negatibong bagay tungkol kay HESUS at sa mga KRISTIYANO, noong mga taong 115 A.D.

“A race of men detested for their evil practices, and commonly called Chrestiani. The name was derived from Chrestus, who, in the reign of Tiberius, suffered under Pontius Pilate, Procurator of Judea.” (Quoted in Durant, 281)

The following facts about Jesus were writ­ten by early non-Christian sources:

 • Jesus was from Nazareth.
 • Jesus lived a wise and virtuous life.
 • Jesus was crucified in Palestine under Pontius Pilate during the reign of Tiberius Caesar at Pass­over time, being considered the Jewish king.
 • Jesus was believed by his disciples to have died and risen from the dead three days later.
 • Jesus’ enemies acknowledged that he performed unusual feats they called “sorcery.”
 • Jesus’ small band of disciples multiplied rapidly, spreading as far as Rome.
 • Jesus’ disciples denied poly­theism, lived moral lives, and worshiped Christ as God.

Sinabi ni Norman Geisler, isang Theologian, “This general outline is perfectly congruent with that of the New Testament.” (Norman Geisler and Peter Bocchino, Un­shakable Foundations (Grand Rapids, MI: Bethany House, 2001), 269.)

Lahat ng mga PAHAYAG na ito, religious man o secular lamang ay nagpapahayag sa isang TUNAY NA TAO na umi-eksakto sa deskripsiyon ng Ebanghelyo tungkol kay HESUS.

Matutunghayan sa Encyclopedia Britannica ang mga pahayag na ito ng mga ilang secular accounts ni HESUS tungkol sa KANIYANG BUHAY at PATOTOO ng KANIYANG EXISTENCE.

“These indepen­dent accounts prove that in ancient times even the opponents of Christianity never doubted the historicity of Jesus.” (Quoted in Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, vol. 1 (Nashville: Nelson, 1979), 87.

HISTORICAL IMPACT
Isa sa mga importanteng pagkakaiba ng ALAMAT at ng TUNAY na TAO ay kung paanong ang PERSONAHE o FIGURE na ito ay nagkaroon ng IMPACT sa KASAYSAYAN.

Halimbawa nito’y ang Olympic Games na nagsimula sa Mount Olympus sa Greece, tahanan ito ng sinasabing Greek god Zeus. Subalit si Zeus ay hindi niya nagawang baguhin ang gobyerno, batas at pag-uugali ng mga tao.

Ang historian na si Thomas Carlyle ay nagsabi, “No great man lives in vain. The history of the world is but the biography of great men.” (Quoted in Christopher Lee, This Sceptred Isle, 55 B.C.–1901 (London: Penguin, 1997), 1.)

Sa sinulat na ito ni Carlyle, sinabi niya “it is real people, not myths, who impact history.”
Bilang isang TUNAY na TAO, nagkaroon ng IMPACT sa KASAYSAYAN si Alexander sa pamamagitan ng kaniyang PANANAKOP, marami siyang binagong mga BANSA, GOBYERNO at BATAS.

PAANO NAGKAROON ng IMPACT si HESUS sa KASAYSAYAN ng SANLIBUTAN?
Ang Gobyerno ng Israel at Roma noong UNANG SIGLO (first century), ay hindi masyadong apektado ng naging buhay ni HESUS. Ang mga karaniwang Romano ay hindi nga namalayan na NABUHAY si HESUS hanggang sa malaman na lang nila ilang taon pagkatapos na SIYA ay MAMATAY.   Ang KULTURA ng ROMA ay nanatiling MALAYO sa mga KATURUAN ni HESUS ng ilang DEKADA. Ilang SIGLO din ang lumipas bago gawing PANOORIN ang mga KRISTIYANO sa mga COLISEUM upang gawing pambansang palipasan ng oras.

Sa ilang panig ng daigdig, napakaliit lalo ng tsansa na makilala at malaman nila ang tungkol kay HESUS.

Walang ARMY o SANDATAHAN si HESUS na gaya ni Alexander. Hindi din SIYA sumulat man lamang ng AKLAT o may binago mang BATAS sa Gobyerno. Ang mga pinunong HUDYO ay sinikap na burahin ang ALAALA tungkol sa KANIYA.

Sa kasalukuyan, ang sinaunang ROMA ay mababakas na lamang ng mga gumuhong gusali. Ang makapangyarihang LEGION o sandatahan ni CAESAR at ang kakinangan ng Emperyong ROMA ay naglaho na. Subalit, paanong si HESUS ay hanggang ngayo’y NAALALA pa? Ano ang KANIYANG matinding IMPLUWENSIYA upang SIYA ay MAALALA pa hanggang sa kasalukuyan?

Maraming AKLAT ang naisulat tungkol kay HESUS nang higit sa kung SINUMANG tao sa KASAYSAYAN. Ang mga SALITA NI HESUS ay ginawang MOOG at BANTAYUG ng kanilang mga PAMAHALAAN. Ayon kay Durant, “The triumph of Christ was the begin­ning of democracy.” (Will Durant, The Story of Philosophy (New York: Pocket, 1961), 428.·

Ang kaniyang Sermon sa Bundok ay naging SUKATAN ng ETIKETA at MORALIDAD. Ang mga PAARALAN, ESKUWELAHAN at maraming mga HUMANITARIAN WORKS ay naitatag sa pamamagitan ng KANIYANG PANGALAN. Ang mga UNIBERSIDAD na gaya ng Harvard, Yale, Princ­eton, at Oxford ay ilan lamang sa mga ito. ·

Ang PAGKAKA-ANGAT ng kalagayan ng mga KABABAIHAN sa KANLURANG bahagi ng daigdig ay sinasabing nag-ugat sa impluwensiya ni HESUS. (Women in Jesus’ day were considered inferior and virtual nonpersons until his teaching was followed.)·

Ang Slavery ay inalis sa mga bansang Brit­anya at America dahil sa katuruan ni HESUS na ang bawat BUHAY AY MAHALAGA. Ang mga dating drug addict at alcohol depen­dents, prostitutes, at iba pa ay nagsasabing si HESUS ang dahilan ng PAGBABAGO sa kanilang BUHAY. ·

Mahigit Dalawang BILYONG tao ang tinatawag ang kanilang mga sarili na CHRISTIANS. Subalit ang iba ay CHRISTIAN lamang sa PANGALAN ngunit ang iba’y nanatiling nagkaroon ng malaking impact sa kultura ng maraming bansa sa pamamagitan ng mga katuruan ni HESUS na ANG LAHAT NG BUHAY AY MAHALAGA at LAHAT TAYO AY KAILANGANG MAGMAHALAN BILANG MGA TAO.

Ang KAPANSIN-PANSIN dito, sa MAIKLING PANAHON na HALOS TATLONG (3) TAON lamang ng PANGANGARAL ay nagkaroon ng MATINDING IMPACT ito sa BUHAY at KASAYSAYAN ng SANLIBUTAN.

Kung HINDI nag-EXIST si HESUS, paanong ang ISANG ALAMAT ay MAKA-APEKTO ng HUSTO sa PAGBABAGO ng KULTURA at KASAYSAYAN?

Nang tanungin si H. G. Wells, isang World Historian kung sino ang NAG-IWAN NG PINAKADAKILANG  LEGACY sa KASAYSAYAN, sinabi niyang, “By this test Jesus stands first.” ( Quoted in Bernard Ramm, Protestant Christian Evidences (Chicago: Moody Press, 1957), 163.)

Ang mga documentary evidences at im­pact sa kasaysayan ay itinuturo na si HESUS ay TUNAY NA NABUHAY (nag-EXIST). At kung nag-exist nga si HESUS, matutuklasan natin ang mga bakas niya sa ilang dahon ng kasaysayan. Ang mga ALAMAT ay hindi nag-iiwan ng ganitong detalye.

TANGIBLE EVIDENCE
Naalala ba ninyo ‘yung pelikulang ELF? Parang totoo ‘di po ba? Pero marami na ang nakarating sa North Pole, puro YELO lamang ang nakita nila doon at wala talaga ang ALAMAT na si Santa Claus. Syempre po, kasi nga ALAMAT lamang ito.

Eh ‘yung pelikula ni Tom Hanks na Polar Express? Wala namang nakitang reindeer o toy factories sa North Pole at wala ding maliliit na taong may pulang damit. Ang mga ebidensiya na magbibigay patotoo sana doon ay SADYANG WALA, sapagkat WALA NAMAN po talaga.

Sorry sa mga naniniwala kay Santa Claus pero ito po ang katotohanan.

Ang detalye sa BUHAY ni Alexander the Great ay isinulat lalo na ni Plutarch at ng ilang mga manunulat ng kasaysayan at tunay na nagbibigay patotoo na nag-EXIST nga si Alexander.

Ang resulta ng kaniyang pananakop ay mababakas natin dahil halos 70 siyudad sa daigdig ang pinangalanang ALEXANDRIA na hango sa kaniyang pangalan.

Ang mga pangalan ng kaniyang mga heneral, mga lugar na kaniyang nasakop at iba pang mga detalye ay naglalarawan na talagang TOTOO si Alexander the Great.

Ang mga malaganap na detalye tungkol sa BUHAY ni HESUS ay nakahihigit kumpara sa buhay ni Alexander. Ang mga scholars ay nakumbinsi na nag-EXIST nga si HESUS dahil sa mga sumusunod na detalye:

• makasaysayang paglalahad ng New Testament
• kumpirmasyon na nakalap sa mga karakter ng New Testament
• ang paglaganap ng Kristiyanismo

Isa sa mga dating hindi naniniwala at dati’y ipinalagay lamang niya na ALAMAT si HESUS ay ang British journalist na si Malcolm Muggeridge. Nasa isang television assignment noon sa Israel si Muggeridge nang siya mismo ang makatuklas ng ebidensiya tungkol kay HESUS. Samantalang siya ay tumitingin sa mga historical places gaya ng dako kung saan ipinanganak si HESUS, Nazareth, ang dako kung saan SIYA ipinako, at ang libingang walang laman- dito niya naramdaman na TOTOONG nag-EXIST si HESUS.

Kalaunan ay kaniyang sinabi,

“It was while I was in the Holy Land for the purpose of making three B.B.C. television programmes on the New Testament that a … certainty seized me about Jesus’ birth, ministry and Crucifixion. … I became aware that there really had been a man, Jesus, who was also God.”( Malcolm Muggeridge, Jesus Rediscov¬ered (Bungay, Suffolk, U.K.: Fontana, 1969), 8. )

Samantala, ilan sa mga scholars noong 18th and 19th centuries sa Germany ang kinuwestyon ang EXISTENCE ni HESUS, na nagsasabing ang mga karakter sa Biblia gaya ni Pontius Pilate at ang chief priest na si Joseph Caiaphas ayon sa Ebanghelyo ay hindi daw kumpirmadong TOTOO.

Walang kumalaban sa kanilang pahayag na ito hanggang sa dumating ang kalagitnaan ng 20th century.

Noong 1962, ilang Archaeologists ang nagpatotoo mula sa kanilang mga nahukay na si PILATE ay tunay na nag-EXIST. Nakahukay kasi sila ng isang bato na mayroong inscription ng pangalan ni PONTIUS PILATE.

Gayundin, noong 1990, nakahukay naman sila ng isang ossuary (bone box) at doo’y nakaukit ang pangalan ni Joseph Caiaphas na noong una ay pinagdudahan ang existence.

Na-discover din nila ang pinaniniwalaang bahay ni Simon Peter at ang kuweba kung saan isinasagawa ni Juan Bautista ang kaniyang pagbabautismo.

Ang pinakamatinding proof of existence ni HESUS ay ang MABILIS na PAGLAGANAP ng KRISTIYANISMO. Paano nga naman maipaliliwanag ito kung WALA si HESUS?

Paanong ang maliit na GRUPONG ito ng mga MANGINGISDA at iba pang mga MANGGAGAWA ay imbentuhin si HESUS sa loob lamang ng maikling panahon.

Sinagot ni Will Durant ang sarili niyang tanong na—did Christ exist?— sa pamamagitan ng konklusyon na ito:

That a few simple men should in one generation have invented so powerful and appealing a personality, so lofty an ethic and so inspiring a vision of human brotherhood, would be a miracle far more incredible than any recorded in the Gospels. After two centuries of Higher Criticism the outlines of the life, character, and teaching of Christ, remain reasonably clear, and con¬stitute the most fascinating feature in the history of Western man. (Durant, Caesar and Christ, Ibid.)

Ayon kay Durant at sa iba pang mga scholars, ang mga ALAMAT ay karaniwang daang taon bago ito mag-evolve. Ang istorya na si George Washington daw ay hindi nagsisinungaling ay kasinungalingan lamang, hanggang sa ito ay maging alamat na pagkatapos ng dalawang siglo.

Samantala, ang PAGLAGANAP ng KRISTIYANISMO ay pambihira sapagkat naging MABILIS ang paglaganap nito. Kung hindi nag-EXIST si HESUS, ang mga kumalaban sa KRISTIYANISMO noong araw ay ‘di sana’y pinaniwalaan lamang na ALAMAT si HESUS, subalit hindi nila ito ginawa.

Ang mga ebidensiyang ito, kalakip ng mga sinaunang nakasulat na salaysay at ang historical impact ni HESUS ang kumumbinsi sa mga dating hindi naniniwalang historians na hindi nga isang ALAMAT lamang si HESUS.

Ngunit isang eksperto ang hindi kumumpirma dito. Gaya ni Muggeridge, isang Oxford scholar na si C. S.Lewis ay sa pasimula’y kumbinsidong si HESUS ay isa lamang ALAMAT.

Isa sa mga pahayag ni Lewis,

“All religions, that is, all mythologies … are merely man’s own invention—Christ as much as Loki.”(Loki is an old Norse god. Like Thor, but without the ponytail.) (David C. Downing, The Most Reluctant Convert (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002), 57)

Sampung taon, pagkatapos niyang sabihing si HESUS ay ALAMAT lamang, naka-discover si Lewis ng mga detalye ng kasaysayan kabilang ang ilang dokumento ng mga tunay na nakasaksi kay HESUS na nagpatunay ng KANIYANG existence ang nagpabago ng kaniyang pananaw.

Ang malaking impact sa kasaysayan ni HESUS ay nag-iwan ng malaking bakas na siyang kumumbinsi sa mga scholars na si HESUS ay TUNAY na nag-EXIST, at tunay na bumago sa mundo sa loob ng 2,000 taon na lumipas. Ilan lamang sa mga historians ang naniwala sa mga haka nina El¬len Johnson at Bertrand Russell na si HESUS ay hindi talaga nag-EXIST.

MAGAGAWA ba ito ng ISANG ALAMAT lamang? Halos lahat, maliban sa mga masyadong exteme na skeptical scholars ang nagsasabing hindi.

Sinulat ni Dr. Michael Grant ng Cambridge,

“To sum up, modern critical methods fail to support the Christ-myth theory. It has ‘again and again been answered and annihilated by first rank scholars.’ In recent years ‘no serious scholar has ventured to postulate the non-historicity of Jesus.’ ”(Michael Grant, Jesus (London: Rigel, 2004), 200)

Sinabi naman ni Yale historian Jaroslav Pelikan,

“Regardless of what anyone may personally think or believe about him, Jesus of Nazareth has been the dominant figure in the history of Western culture for almost twenty centuries…. It is from his birth that most of the human race dates its calendars, it is by his name that millions curse and in his name that millions pray.” (Jaroslav Pelikan, Jesus through the Cen¬turies (New York: Harper & Row, 1987), 1)

(to be continued)
2 Responses to Sino ang Tunay na Hesus? (part 1)

 1. angeline d zoleta says:

  Thanks,very informative

 2. Thanks for All Imformative, Im going for Part 2.. But I know Jesus Christ are exIst in to This world. Jesus Christ are God..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s