Category Archives: Filipino Topics

Ang Dakilang Layunin sa Pagkapili sa Atin at ang Isa sa Nakalulugod na Handog sa Dios

(From the Sermons entitled, “Ang Dakilang Layunin ng Dios sa Pagkapili Niya sa Atin” and “Ang Isa sa Nakalulugod na Handog sa Panginoong Dios” for dates October 10 and 13, 2013)   Ang pagpili ng Dios ay hindi gaya ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Kakaibang Biyaya ng Dios na Ibinibigay sa Kaniyang mga Lingkod

(From the sermons entitled, “Ang Kakaibang Biyaya ng Dios na Ipinagkakaloob sa mga Kapatid sa IDKH” and “Ang Nararapat Gawin ng mga Kapatid na Nakararanas ng Kapighatian sa IDKH” for dates October 3 and 6, 2013)   Ang ating Panginoong … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Paguugaling dapat Umiral sa Sambahayan ng Dios

(From the sermons entitled, “Ang Isa sa Sumisira ng Magagandang Ugali” and “Ang Kasambahay o Sambahayan sa Pananampalataya,” for dates September 26 and 29, 2013) Bawat tao ay may kani-kanyang paguugali depende sa natutunan sa magulang, kapaligiran at iba’t ibang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Lupain ng Katuwiran at ang mga Katangiang Taglay ng Iglesia na Dapat Maisapuso ng Bawat Lingkod

(From the sermons entitled, “Ang mga Taong Hindi Matututo ng Katuwiran sa Lupain ng Katuwiran” and “Ang Dalawa sa Maraming Katangiang Taglay ng Iglesia na Dapat Maisapuso ng Bawat Kapatid,” for dates September 19 and 22, 2013) Ang sinaunang Israel … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Mga Taong Kinaluluguran ng Dios

(From the sermon of the same title, for dates September 12 and 15, 2013) Masarap maglingkod sa Dios. Ito na marahil ang pinakadakilang bagay na maaari nating magawa at maranasan, samakatuwid ay maganap natin ang dahilan ng pagkakalikha Niya sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pag-asa sa Kaligtasan at Kapangakuan ng Dios

(From the Sermons entitled, “Ang Pagliliwanag ng Biblia sa Aklat ng Roma 10:13” and “Kung Paanong Makaaasang Matibay ang Kapatid sa Kapangakuan ng Dios” for dates September 5 and 8, 2013) Image courtesy of ubfriends.org Hindi madaling matamo ang kaligtasan. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pagiging Uliran at Mapagdamay

 (From the sermons entitled, “Ang mga Kapatid na Mapagdamay sa Kailangan ng mga Banal” and “Ang  Pagtulad sa Layuning Maging Uliran sa Lahat ng Mananampalataya” for dates August 29, 2013 and September 1, 2013) (Image courtesy of smallbiztrends.com) Tinawag ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment