Daily Archives: February 10, 2012

Ang Kakaibang Uri ng Pag-ibig ng Dios

Ang Dios ay pag-ibig. Taglay Niya ang katangiang ito at pinakahahangad na makita sa Kaniyang mga anak. Lahat ng mga bagay ay nalikha bunga ng Kaniyang pag-ibig. Nalikha ang sanlibutan at lahat ng mga narito sapagkat plano ng Dios na … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment