Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo (part 2)

(From the sermon of the same title, for date August 7, 2014) Isa sa mga tanyag na katuruan sa Biblia ay ang pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesus sa bundok. Tinawag itong “Sermon on the Mount,” na kinapapalooban ng mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 1)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 3, 2014) Marami ang namangha at nabighani sa mga katuruan ng Panginoong Hesus. Ang Kaniyang mga pamamaraan ay natatangi at sapat upang mahigitan ang maraming … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Pantas sa Ganang Kanilang Sarili

(From the sermon entitled, “Ang Pinagaaralan ng mga Taong Pantas sa Ganang Kanilang Sarili” for date July 31, 2014) Sa Biblia, ang pantas ay isang taong nagtataglay ng kaalaman at karunungan. Ang isang Mangangaral ay maibibilang na pantas o marunong … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Leave a comment

Ang Nag-aayos ng Lakad ay Gumagawa Patungo sa Ikaliligtas

(From the sermons entitled, “Ang mga Kapatid na Nagsisikap na Ayusin ang Kanilang Lakad o Pamumuhay sa Harap ng Dios” and “Ang mga Kapatid na Gumagawa na ang Iniisip ay ang Sariling Pagkaligtas” for dates July 24 and 27, 2014) … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Kahihinatnan ng mga Nangagkakamali sa Kanilang Puso at Nagliligaw ng Kanilang Kaluluwa

(From the sermons entitled, “Ang Kahihinatnan ng Sinuman na Laging Nangagkakamali sa Kanilang Puso” and “Ang Kahihinatnan ng Sinuman na Nagliligaw ng Kanilang Sariling Kaluluwa” for dates July 17 and 20, 2014) Normal lamang na ang tao ay magkamali. Ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pagtatagumpay ng mga Taong may Matibay na Pagkakatiwala sa Dios

(From the sermons entitled, “Ang mga Mensahe sa mga Liham sa Pitong Iglesia” and “Ang mga Taong may Matibay na Pagkakatiwala” for dates June 10 and 13, 2014) Sa pitong yugto ng iglesia na binanggit sa Apocalipsis, naniniwala tayong ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ibigin ang Kaaway

(From the sermons entitled, “Ibigin ang Kaaway” and “Ang Kaaway na dapat kapootan at ang kaaway na dapat ibigin, for dates July 3 and 6, 2014) Maraming mga aral at kautusan ang Panginoong Hesus na nahihirapang gawin ng isang karaniwang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment