Category Archives: Filipino Topics

Ang Pamumuhay na may Pagpipigil at Matuwid at Banal

(From the sermon entitled, “Marapat tayong Mabuhay na may Pagpipigil at Matuwid at Banal sa Panahong ito” for date September 25, 2014) Gaano man kaganda ang isang sasakyan, kung wala itong preno, mapapahamak tayo kung ito ay ating gagamitin. Ganito … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Isa sa Tiyak na Makikita sa Loob ng Bahay ng Dios

(From the sermon of the same title, for dates September 18 and 21, 2014) Ang bahay ng Dios ay ang Templo na ipinatayo ni Haring Solomon sa kaniyang panahon. Ang templong ito ay panukala ng kaniyang ama na si Haring … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Taong Hindi Makakakita ng Kamatayan

(From the sermon of the same title for September 14, 2014) Itinuturo ng Biblia na mayroong dalawang uri ng kamatayan. Ang una ay ang kamatayan ng laman. Karaniwan itong tinatawag na pisikal na kamatayan. Ipinaliwanag ng Biblia na ito ay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Bagay na Dapat Ayusin

(From the sermon entitled, “Ang mga Bagay na Dapat Ayusin ng Bawat Kapatid ayon sa Biblia” for September 11, 2014) Bilang mga mananampalataya, may ilang mga bagay na kailangan tayong isa-ayos o ilagay sa kaayusan. Magugunita nating ang Dios ay hindi Dios ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Anak na Masunurin

(From the sermon entitled, “Ang Anak na Masunurin sa Iniatang na Tungkulin.” for date September 7, 2014) Lahat tayo ay anak sa ating mga magulang. Bilang mga anak, tungkulin nating lahat na ipakita ang paggalang at pagmamahal sa kanila, at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Isinusumpa ng Panginoong Dios

(From the sermon of the same title, for date September 4, 2014) Natutunan natin sa Biblia na ang Dios ay hindi lamang Dios ng pagibig, kundi Siya ay Dios din naman ng Katarungan. Gagantihin. niya ang anumang gawa na ating … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (Last part)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo,” for date August 31, 2014) Ang pagkatuto ay proseso. Pagkatapos na marinig ang mga aral, kailangang tanggapin at sampalatayanan ang mga ito nang buong puso. Bago tanggapin, kailangang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment