Category Archives: Filipino Topics

Ang Likas o Katalagahan na Makikita sa Isang Matuwid na Lingkod ng Dios

(From the sermon of the same title, for October 5, 2014) Sa sandaling ang isang lingkod ay tawagin ng Dios, inilalakip sa Kaniya ang pananampalataya na magtutulak sa kaniya upang ganapin ang mga kalooban ng ating Panginoong Dios. Siya’y mabubuhay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Taong Makatatakas sa Impiyerno

(From the sermon of the same title for October 2, 2014) Taliwas sa karaniwang paniniwala ng mga tao, ang impiyerno o dako ng parusahan ayon sa Biblia ay hindi pa eksistido. Kung wala pang impiyerno, nasaan ito? Ano ang sinasabi … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Nalabi upang Tumanggap ng Kaligtasan

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Makakasama sa mga Nalabi upang Tumanggap ng Kaligtasan” for date September 28, 2014) Kaunti lamang ang maliligtas. Sa lahi man ng Israel, na siyang unang bayan ng Dios ay ipinahayag na ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Pamumuhay na may Pagpipigil at Matuwid at Banal

(From the sermon entitled, “Marapat tayong Mabuhay na may Pagpipigil at Matuwid at Banal sa Panahong ito” for date September 25, 2014) Gaano man kaganda ang isang sasakyan, kung wala itong preno, mapapahamak tayo kung ito ay ating gagamitin. Ganito … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Isa sa Tiyak na Makikita sa Loob ng Bahay ng Dios

(From the sermon of the same title, for dates September 18 and 21, 2014) Ang bahay ng Dios ay ang Templo na ipinatayo ni Haring Solomon sa kaniyang panahon. Ang templong ito ay panukala ng kaniyang ama na si Haring … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Taong Hindi Makakakita ng Kamatayan

(From the sermon of the same title for September 14, 2014) Itinuturo ng Biblia na mayroong dalawang uri ng kamatayan. Ang una ay ang kamatayan ng laman. Karaniwan itong tinatawag na pisikal na kamatayan. Ipinaliwanag ng Biblia na ito ay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Bagay na Dapat Ayusin

(From the sermon entitled, “Ang mga Bagay na Dapat Ayusin ng Bawat Kapatid ayon sa Biblia” for September 11, 2014) Bilang mga mananampalataya, may ilang mga bagay na kailangan tayong isa-ayos o ilagay sa kaayusan. Magugunita nating ang Dios ay hindi Dios ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment