Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Kapatid na Nangasa Panananampalataya at ang Malahiningang Paglilingkod

(From the sermons entitled, “Ang mga Kapatid na Nangasa Pananampalataya” and “Ang Malahiningang Paglilingkod” for dates May 1 and 4, 2014) Mahalaga ang pagsisiyasat sa sarili sapagkat sa pamamagitan nito ay matitiyak natin kung tayo ay nasa pananampalataya pa o … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Kinahulugan ni Judas

(From the sermon of the same title, for dates April 10 and 13, 2014) Dalawa sa mga Apostol ay may pangalang Judas. Ang isa ay mayroong pangalan na Judas Tadeo (Mateo 10:3) at ang isa naman ay si Judas Iscariote … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Tunay na Nagsisiasa sa Dios at ang Kanilang Kasiyahan Bilang mga Lingkod

(From the sermons entitled, “Ang mga Taong Nagsisiaasa sa Panginoong Dios” at “Ang Kasayahan ng mga Lingkod ng Dios na Higit pa sa Tinatangkilik ng mga Tao sa Buhay na ito” for dates April 3 and 6, 2014) Kung pag-aaaralan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Pagsubok at ang Kaugnayan nito sa Paghuhukom ng Dios sa Kaniyang Bahay

(From the sermons entitled, “Ang Dapat na Maging Pakinabang sa Paghuhukom ng Dios sa Kaniyang Bahay” and “Ang Napatunayan ng mga Lingkod na Tumanggap ng Pagsubok sa Panginoong Dios” for dates March 20 and 23, 2014) Hindi kaila na napakaraming … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Dahilan kung Bakit may mga Kapatid na Nangahiwalay sa Dios na Buhay

(From the sermon of the same title, for dates March 13 and 16, 2014)   Iisa lamang ang Dios na dapat nating kilalanin at paglingkuran. Ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, may likha ng lahat ng mga bagay at Siya … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Alipin sa Kaniyang Panginoon

(From the sermon of the same title, for dates March 6 and 9, 2014) (image courtesy of bytesofstuff.info) Sa makabagong panahon, ang alipin ay tinatawag nang kasambahay, o kasama sa bahay. Gayunpaman, nanatiling ang tungkulin ng alipin ay maglingkod sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Mapapasa-apoy na Walang Hanggan

(From the sermon of the same title, for dates February 27 and March 2, 2014)     (image courtesy of jesusissavior.com) Kung mayroong mga taong naniniwala na walang Dios, normal din na paniwalaan nilang walang langit at walang impiyerno.   … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Uri ng Pagkatao na May Sapat na Lakas upang Mabata ang Kahinaan ng mga Mahihina

(From the sermons entitled, “Ang Pagkataong Labas at ang Pagkataong Loob” and “Ang mga Kapatid na May Sapat na Lakas upang Mabata ang Kahinaan ng mga Mahihina,” for dates February 20 and 23, 2014) Nilikha tayo ng Dios na may … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Puso na Walang Maipipintas sa Kabanalan ay Namamalagi sa Pagtatapat sa Dios

(From the sermons entitled, “Ang Katuwiran ng mga Lingkod ng Dios na Namamalagi sa Kanilang Pagtatapat” and “Ang Puso na Walang Maipipintas sa Kabanalan,” for dates February 13 and 16, 2014) Mahalagang sangkap ng tao ang puso. Sa pisikal at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

“Ang Humahanap sa Kabutihan ng Dios ay Hindi dadalawin ng Kasamaan na Darating sa Sanlibutang Ito”

(From the sermons entitled, “Ang Paghanap sa Kabutihan ng Panginoong Dios” and “Ang mga Tao na Hindi Dadalawin ng Kasamaan na Darating sa Sanlibutang Ito” for dates February 6 and 9, 2014) (image courtesy of harvestmessenger) Inilarawan ng Biblia ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment