Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (Last part)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo,” for date August 31, 2014) Ang pagkatuto ay proseso. Pagkatapos na marinig ang mga aral, kailangang tanggapin at sampalatayanan ang mga ito nang buong puso. Bago tanggapin, kailangang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (Part 8)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo,” for date August 28, 2014 Mapapalad ang mga Mapagpayapa Ang salitang mapagpayapa (peacekeeper) ay may kahulugan na isang taong nagpapanatili at nagsasauli ng kapayapaan, maaaring siya ay namamagitan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 7)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 24, 2014 – Fourth Sunday) Mapapalad Silang may Malinis na Puso Wala pang taong nakakita sa Dios. Subalit isa sa mga kundisyon para makita Siya … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 6)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 21, 2014, Fourth Thursday) Mapapalad ang mga Mahabagin Biblia ang nagturo sa atin, na anuman ang ating itinanim, ay siya nating aanihin. Anuman ang ipinakita … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 5)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 17, 2014, Third Sunday) Mapapalad ang mga Nagugutom at Nauuhaw Kailan nangyari na naging mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw?   Kung maririnig ito ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 4)

(From the sermon entitled “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 14, 2014, third Thursday) Mapapalad ang mga Maamo Sa isa sa mga katuruan ng Panginoong Hesus sa Kaniyang Sermon sa bundok, sinabi Niya, “Mapapalad ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 3)

            (From the sermon entitled “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 10, 2014, Second Sunday) Mapapalad ang mga Nahahapis   Gaya nang ating natutunan, marami sa mga aral ng Panginoong … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment