Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 7)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 24, 2014 – Fourth Sunday) Mapapalad Silang may Malinis na Puso Wala pang taong nakakita sa Dios. Subalit isa sa mga kundisyon para makita Siya … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 6)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 21, 2014, Fourth Thursday) Mapapalad ang mga Mahabagin Biblia ang nagturo sa atin, na anuman ang ating itinanim, ay siya nating aanihin. Anuman ang ipinakita … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 5)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 17, 2014, Third Sunday) Mapapalad ang mga Nagugutom at Nauuhaw Kailan nangyari na naging mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw?   Kung maririnig ito ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 4)

(From the sermon entitled “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 14, 2014, third Thursday) Mapapalad ang mga Maamo Sa isa sa mga katuruan ng Panginoong Hesus sa Kaniyang Sermon sa bundok, sinabi Niya, “Mapapalad ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 3)

            (From the sermon entitled “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 10, 2014, Second Sunday) Mapapalad ang mga Nahahapis   Gaya nang ating natutunan, marami sa mga aral ng Panginoong … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo (part 2)

(From the sermon of the same title, for date August 7, 2014) Isa sa mga tanyag na katuruan sa Biblia ay ang pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesus sa bundok. Tinawag itong “Sermon on the Mount,” na kinapapalooban ng mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 1)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 3, 2014) Marami ang namangha at nabighani sa mga katuruan ng Panginoong Hesus. Ang Kaniyang mga pamamaraan ay natatangi at sapat upang mahigitan ang maraming … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment