Category Archives: Filipino Topics

Ang Marapat Siyasatin ng Bawat Lingkod

(From the sermon entitled, “Ang Marapat Siyasatin ng Bawat Kapatid sa Loob ng IDKH” for January 15 and 18, 2015) Mahalaga ang pagsisiyasat sa mga lingkod ng Dios. Sa katotohanan, mayroong ipinahayag ang Biblia na kailangan nating siyasatin ang ating … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Panahong Lubhang Mapanganib

(From the sermon entitled, “Ang Panganib na sinasabi sa 2 Timoteo 3:1-5) Talastas natin ang pagpapauna ng Panginoong Hesus sa Kaniyang mga tagasunod, “Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako’y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Katuwirang Tayo ay “Tao Lamang”

(From the sermon entitled, “Ang lalong mabuting paggamit ng katuwirang, “Tao Lamang”, for January 1, 2015) Malimit na ang katuwirang tayo ay “tao lamang” ay ginagamit upang depensahan ang sarili sa malimit na pagkakamali sa paningin ng ating kapuwa at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

We are Responsible for our own Soul

(From the sermon entitled, “Ang mga Taong Nagiingat at Nagpapahamak sa Kanilang Sariling Kaluluwa” for December 25, 2014) It is common for people to keep themselves safety at all times. However, no matter how much we keep it safe, it … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Mabuting Kapalaran na Makakamit sa Pagtanda

(From the sermon entitled, “Ang mga Kabataan na Makaaasa ng Mabuting Kapalaran sa Kanilang Pagtanda” for December 28, 2014) Hindi natin maiiwasan ang pagtanda sa buhay na ito. Ito ay likas na katalagahan sa ating mga may buhay. Anumang nilikha … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Taong Nagiingat at Nagpapahamak sa Kanilang Sariling Kaluluwa

(From the sermon of the same title, for December 25, 2014) Likas sa ating mga tao ang maging maingat sa ating sarili. Ginagawa natin ang maraming pagiingat sa takot na mawalan tayo ng buhay. Ngunit ang buhay, gaano man natin … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

What we will be has not yet been Made Known

(From the sermon entitled, “Ang Maaaring Dumating sa Ating Kalagayan na Hindi Natin Nalalaman” for December 18, 2014) The Bible speaks of death as something that was not been made known to people. That goes to show that mankind has … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment