Category Archives: Filipino Topics

Ang Pagtatamo ng Habag ng Dios samantalang Naghihintay sa Pagbubukang Liwayway

(From the Sermons entitled, “Ang Pagtatamo ng Tao ng Kaawaan o Kahabagan ng Dios” and “Ang mga Naghihintay sa Pagbubukang Liwayway” for dates June 20 and 23, 2013) Nakilala natin ang Ama bilang isang Dios na sagana sa pagibig, kagandahang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang mga Aral na Ibig Ituro ng Talinhaga ukol sa Alibughang Anak

(From the Sermon entitled “Ang mga Aral na Taglay ng Talinhaga ukol sa Alibughang Anak” dated June 13 and 16, 2013) Isa sa makulay na talinhagang ipinahayag ng Panginoong Hesus ang tungkol sa alibughang anak. Tungkol ito sa isang anak … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , | 1 Comment

Ang Panahon ng Pag-iyak at Pagtawa ayon sa Biblia

(From the Sermons entitled, “Ang mga Tunay na Tao na Ginugugol ang kanilang Kaarawan sa Kaginhawahan at sa Kasayahan” and “Ang Panahon ng Pag-iyak at Pagtawa” for dates June 6 and 9, 2013) Maliwanag ang pahayag ng Biblia, “Sa bawat … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Banal na Pamumuhay at ang Idudulot nito sa Atin

(From the Sermons entitled, “Ang Banal na Pamumuhay ayon sa Pagtuturo ng Biblia” and “Ang Banal na Hindi Makakakita ng Kabulukan ayon sa Biblia” for dates May 30, 2013 and June 2, 2013) Ang Dios ay banal. At tayong Kaniyang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Kapatid sa Iglesia na Hindi Kailangang Turuan Ninoman

(Sermon ukol sa Pasasalamat Sa Ika- 91 Taon Ng I.D.K.H.) Watch the Video of the Worship Service here.  Mahalaga ang pagtuturo sa loob ng iglesia ng Dios. Sa pamamagitan ng mga salita ng Dios, nakakakuha tayo ng inspirasyon upang magbigay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Bagay na Inihanda ng Dios sa mga Nagsisiibig sa Kaniya

(From the sermon of the same title for dates May 16 and 19, 2013) Malaki ang biyayang naghihintay sa mga lingkod ng Dios. Ito ay isang bagay na dapat magbigay sa atin ng kagalakan at inspirasyon sa buhay na ito … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Pagtatagumpay kung Mahatulan

(From the Sermon of the same Title for dates May 9 and 12, 2013) Sa araw na itinakda, huhukuman ng Dios ang mga gawa ng tao, maging ito man ay lihim o hayag. Ang Panginoong Hesus ang nakatalagang hukom sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment