Category Archives: Filipino Topics

Ang Pakikipagpayapaan sa Dios at ang Kapaitan na Maaaring Magawa ng mga Lingkod

(From the sermons dated January 17 and 20, 2013) Mahalaga ang kapayapaan sa ating mga tao. Naging mailap ito sa maraming mga bansa at kadalasan ay buhay ang nagiging katumbas matamo lamang ito. Ang ilan ay naging matagumpay na makamit … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Tubig na Buhay

Ang tubig ay buhay. Kung walang tubig, maraming buhay ang mawawala sapagkat ito ay pangunahing pangangailangan hindi lamang ng tao, kundi maging ng mga hayop at halaman. Sa ilang mga talata ng Biblia, ipinakilala kung gaano kahalaga ang tubig sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Kung Paano Magiging Magaan ang Paglilingkod sa Dios

  Maraming dahilan kung kaya nagiging mabigat para sa marami ang maglingkod sa Dios. Ang tema ng ating pag-aaral ay naka-sentro sa itinuturong paraan ng Biblia upang maging magaan para sa atin ang maglingkod sa Dios. Paano ba magiging madali … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Mga Tinuturuan sa Aral ng Dios (Taunang Pasalamat 2012 Sermon)

TEACHER  (Rabbi -Heb., Di-da’skalos-The title demanded by some of the learned men, scribes, teachers of the law- Mat. 23:6-8) Talastas nating mahalaga ang mga aral ng Dios. Ang mga salita Niya ang gumagabay, tumatanglaw sa ating mga landas na nilalakaran. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Huling Bahagi)

From the Sermon “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios” (7th, 8th, 9th and 10th part) Dated December 20, 22, 27, 29, 2012 Maaaring marami ang nagtatanong kung bakit pinahihintulutan ng Dios na maranasan natin ang maraming mga pagtitiis sa buhay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Part 3)

From the Sermon “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios” (fifth and sixth part) Dated December 13, 2012 and December 16, 2012 Sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Dios, pagsamba at pag-aalay ng pagpuri at pagdakila, nagagawa nating maging kalugodlugod … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Part 2)

From the Sermon “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios” (third and fourth part) Dated December 6, 2012 and December 9, 2012 Bagaman ang pagpupuri sa Dios sa pamamagitan ng pagsamba, pag-aawitan at panalangin ay tunay na nakapagbibigay sa Kaniya ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , | Leave a comment