Tags

, ,

Rom 10:17  So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.

Listen to the Topic:

Ang Hindi Maaaring Baguhin ng mga Lingkod ng Dios

(Lokal ng Bahrain – July 15, 2012)

Click Play Button: 


About these ads