Monthly Archives: March 2011

Bawat Araw ay Nanganganib

Hinulaan na ng Biblia na sa huling kapanahunang ito ay magiging mapanganib. Bunga ito ng pagbabago ng likas na ugali ng mga tao. Pangunahin dito ang pagiging maibigin sa salapi at sa sarili. At dahil sa pagiging maibigin sa sarili, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged | Leave a comment

We need to be Triumphant

Everyday we are on a battle. We battle for every desires of pleasures of this life. We battle for every wicked thing and we need to be triumphant. God also wants us to win. We are designed to be triumphant … Continue reading

Posted in Christian Teachings | Tagged | Leave a comment

Hindi Kamatayan ang Dakilang Trahedya

Hindi matatawaran na malalaking trahedya ang kasalukuyang nagaganap sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Kabilang dito ang kamatayan ng libu-libong nasalanta ng lindol at tsunami na naganap sa Japan at kamatayan ng ilang daang tao sa Gitnang Silangan bunga ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged | Leave a comment

The Bible is like an Instruction Manual

There is a saying that goes, “when everything goes wrong, refer to the manual.” There are many people who usually don’t read instructions manual after they bought a product from a store. The problem with not referring to the manual … Continue reading

Posted in Christian Teachings | Tagged , | 1 Comment

Ang Unang Utos na May Pangako

Epheso  6:1 – 2, ” Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka’t ito’y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako).” Marami ang hindi nakaka-alam na isa sa mahalagang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Follow us on twitter and get updates…

https://twitter.com/#!/idkhphil

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Lord knows who are His

2Ti 2:19  But the solid foundation that God has laid cannot be shaken; and on it are written these words: “The Lord knows those who are his” and “Those who say that they belong to the Lord must turn away … Continue reading

Posted in Christian Teachings | Tagged , , | Leave a comment

Dapat Pasalamatan ang Dios

Ang pagpapasalamat ay isang mabuting bagay na gawin. Maaari itong sabihin o ipakita nang taos-puso. Maraming mga tao ang hindi marunong magpasalamat. May mga kultura sa mundo na hindi nakagawiang magpasalamat sa kabutihang nagawa ng kanilang mga kapuwa. Sa mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged | 1 Comment

Your Will be Done

Luke 22:42  “Father,” he said, “if you will, take this cup of suffering away from me. Not my will, however, but your will be done.” This is one of the most colorful verses in the Bible that tells us how … Continue reading

Posted in Christian Teachings | Tagged | Leave a comment

Huwag Iwawala ang Pag-asa

Sa dami ng mga karahasang nagaganap sa paligid, lalo na sa Gitnang Silangan, at mga trahedyang sunud-sunod na gumimbal sa maraming panig ng daigdig, marami na ang nawalan ng pag-asa. Nakita natin kung paano binalot ng kapanglawan ang puso ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment